کارگاه آموزشی مبانی تشخیص لنگش در گله های شیری

 

🔶 دکتر احمدرضا محمدنیا
🔶 با همکاری انجمن جراحی دامپزشکی ایران و گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری “دام آسا”
⏰ دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
🏡 مشهد، ییلاق جاغرق
📞 اطلاعات تماس:      ۰۵۱۳۶۵۷۹۴۳۰             –             ۰۹۹۱۸۷۶۰۶۹۸

📝 موضوعات مورد بحث در این کارگاه:
🔻مروری بردرجه بندی حرکتی
🔻درجه بندی مفصل خرگوشی
🔻درجه بندی سم
🔻درجه بندی نشخوار و مدفوع
🔻شاخص سازی استراحت
🔻و سایر عوامل موثر در تشخیص لنگش

🌐 ثبت نام آنلاین در کارگاه از طریق وبسایت دام‌آسا

www.damasahhre.com