کارگاه آموزشی پیشگیری از لنگش در گاو شیری “مراقبت از سم”

🔹 دکتر احمدرضا محمد نیا
🔹 با همکاری انجمن جراحی دامپزشکی ایران و گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری “دام آسا”
⏰ شنبه و یک شنبه ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
🏡 مشهد، ییلاق جاغرق
📞 اطلاعات تماس:   ۰۵۱۳۶۵۷۹۴۳۰        –        ۰۹۹۱۸۷۶۰۶۹۸

🌐 ثبت نام آنلاین در کارگاه از طریق وبسایت دام آسا

www.damasahhre.com