کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی مبانی تشخیص لنگش در گله های شیری   🔶 دکتر احمدرضا محمدنیا 🔶 با همکاری انجمن جراحی دامپزشکی ایران و گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری “دام آسا” ⏰ دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 🏡 مشهد، ییلاق جاغرق 📞 اطلاعات تماس:      ۰۵۱۳۶۵۷۹۴۳۰      […]

کارگاه آموزشی پیشگیری از لنگش در گاو شیری “مراقبت از سم” 🔹 دکتر احمدرضا محمد نیا 🔹 با همکاری انجمن جراحی دامپزشکی ایران و گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری “دام آسا” ⏰ شنبه و یک شنبه ۲۷ و ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 🏡 مشهد، ییلاق جاغرق 📞 اطلاعات تماس:   ۰۵۱۳۶۵۷۹۴۳۰        […]