درجه بندی حرکتی

طبق مطالعات انجام شده تشخیص به موقع لنگش می تواند به طور چشمگیری از ضررهای اقتصادی لنگش جلوگیری کند به گونه ای که اگر کاهش تولید شیر در اثر لنگش ۲۰ درصد باشد، تشخیص و درمان به موقع می تواند این کاهش تولید را به یک تا دو درصد برساند. از سوی دیگر عدم تعاریف […]