ثبت اطلاعات

فرم ثبت اطلاعات لنگش را می توانید با دو فرمت PDF و WORD در زیر دانلود نمایید. دریافت فرم ثبت اطلاعات با فرمت DOC دریافت فرم ثبت اطلاعات با فرمت PDF

ثبت اطلاعات بدون تردید یکی از اصلی ترین ارکان برنامه های مراقب از سم در گله های شیری است. با وجود سیستم های ثبت اطلاعات مدون و کارآمد می توان نسبت به شناخت تغییرات در گله به موقع مطلع شد و به موقع نیز وارد عمل گردید. ثبت اطلاعات خود نیازمند یک برنامه مدون در […]