دسته بندی نشده

    نام و سال همایش ردیف مقاله عنوان مقاله فارسی/ انگلیسی نویسندگان چکیده/ کامل دانلود مقاله اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی در ایران ۱ دامپزشکی مبتنی بر شواهد فارسی دکتر ایرج نوروزیان، دکتر فهیمه زیبایی، دکتر علیرضا باهنر، دکتر سعید بکائی کامل  PDF ۲ لنگش در گاو […]

  Bovine Laminitis and Lameness A hands-on approach Bovine Surgery and Lameness Cattle lameness and hoofcare: An Illustrated Guide Manual for Treatment and Control of Lameness in Cattle Cattle lameness and hoof care: 3rd Edition