تاثیرات فصل به شکل های مختلف عملکرد و راندمان تولیدی گاوهای شیری را تحت تاثیر قرار می دهد. بی شک سود حاصل از سرمایه گذاری در بخش صنعت گاو شیری وابسته به راندمان تولید مثلی آن است که تاثیرات بد شرایط آب و هوایی می تواند خسارت های زیادی را از نظر اقتصادی ایجاد کند. از دست رفتن تلقیحات متوالی برای هر گاو علاوه بر خسارت اقتصادی مستقیم، به صورت غیر مستقیم نیز روزهای باز را افزایش داده و فاصله گوساله زایی را زیاد می کند، همچنین لنگش به عنوان سومین مشکل صنعت گاو شیری به طور غیر مستقیم تولید مثل را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و از دیگر فاکتور های است که در شرایط بد آب و هوایی وقوع آن تحت تاثیر قرار می گیرد.

استرس گرمایی امروزه یکی از مهمترین مشکلات در گله های گاو شیری است. بیشترین تراکم جمعیت جهان و دام های اهلی در مناطقی است که عوامل استرس زای فصلی به میزان زیادی توان تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این امروزه با افزایش میانگین تولید به ازای هر گاو برون ده حرارتی حاصل از فعالیت متابولیکی هر دام نیز افزایش می یابد که این امر سبب حساس تر شدن حیوان نسبت به استرس گرمایی شده است.

استرس گرمایی به شرایط محیطی گفته می شود که دما و رطوبت بالای محیط به صورت یک کمپلکس آسایش گاو را سلب می کند و موجب تغییرات فیزیولوژیکی و رفتاری در گاو می شود. شاخص

THI (Temprature Humidity Index)

نماینگر محدوده آسایش و راحتی گاو است و محدوده ی شروع استرس گرمایی را مشخص می کند. زمانیکه این اندیس از ۷۲ تجاوز کند استرس گرمایی برای دام شروع می شود و با فزایش آن وضعیت فیزیولوژیکی دام تغییر می کند. اثرات استرس گرمایی از یک سو باعث کاهش تولید شیر و سوق دادن حیوان به سمت بیماری های متابولیکی پس از زایش می شود و از سوی دیگر روی فرآیند های تولید مثلی دام مانند تضعیف علائم فحلی، کاهش باروری، کاهش ترشح پروژسترون لوتئال، اختلال در مراحل توسعه فولیکولی، کاهش ترشح LH قبل از اوولاسیون اثر دارد و در نهایت به دنبال این­ها کاهش باروری دام را خواهیم داشت. همچنین با اثر منفی روی اووسیت، آمبریو و دستگاه تولید مثل از طریق نامساعد کردن محیط برای رشد رویان منجر به از دست رفتن آبستنی می شود.

 

دریافت فایل PDF

ارسال دیدگاه