نام همایش عنوان مقاله فارسی/ انگلیسی نویسندگان چکیده/ کامل دانلود مقاله
نخستین سمپوزیوم جراحی و رادیولوژی دامپزشکی ایران

 

نگرشی بر لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن انگلیسی پرفسور ا.دیوید ویور چکیده   PDF
درماتیت انگشتی در گاو شیری فارسی دکتر ایرج نوروزیان، دکتر پرویز اهورائی، دکتر سیامک زارعی، دکتر سعید عزیزی محمود جیق، سید محمدکربلایی سید جوادی کامل   PDF

دومین سمپوزیوم جراحی و رادیولوژی دامپزشکی ایران

 

گزارش درمانگاهی سه مورد التهاب چرکی مفصل کارپ در گاو و درمان آن توسط درناژو شستشوی مفصل آلوده فارسی دکتر فریدون صابری افشار، دکتر علی بنی آدم، دکتر علیرضا غدیری چکیده   PDF
مطالعه اختلالات استخوان ها و مفاصل ناحیه Foot  در گاوهای دچار لنگش فارسی دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی، دکتر مجتبی ردانی پور چکیده   PDF
ارزیابی زهکش مکنده بسته در درمان آماس عفونی تجربی مفصل فارسی دکتر احمدرضا محمدنیا، دکتر جمال آل معصوم، دکتر مهدی سعادت چکیده   PDF
مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژی درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز متعاقب درمان گروهی با اسپری لینکومایسین هیدروکلراید در گاو شیری فارسی دکتر سعید عزیزی، دکتر ایرج نوروزیان، دکتر پرویز اهورائی چکیده   PDF
سومین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران توصیف بالینی و بیماریزایی جراحات بافت شاخی انگشت در گاو شیری فارسی دکتر ایرج نوروزیان چکیده   PDF
جستجوی اسپیروکت بوسیله آزمایش ایمونوپراکسیداز در ضایعات درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری فارسی دکتر سعید عزیزی، دکتر ایرج نوروزیان، دکتر دریک رید چکیده   PDF
درمان گله ای درماتیت انگشتی در یک واحد بزرگ گاو شیری با استفاده از اسپری محلول لینکومایسین ۱۰۰۰/۳ فارسی دکتر علی قشقایی، دکتر ایرج نوروزیان چکیده   PDF
بررسی فراوانی گندیدگی سم گوسفند در استان چهار محال و بختیاری فارسی دکتر احمدرضا محمدنیا، دکتر علیداد رحیمی، مهندس فرشاد زمانی، دکتر آریا بدیعی چکیده   PDF
چهارمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران کاربرد شاخص های clinimetrics در مطالعات اپیدمیولوژیک لنگش در گاو شیری فارسی دکتر ایرج نوروزیان، سید محمدکربلایی سید جواد چکیده   PDF
استئوآرتروپاتی هیپرتروفیک در گاو هلشتاین (دو شکل مختلف کلینیکی و رادیولوژیکی) فارسی دکتر سیف اله دهقانی، دکتر خدا کرم تفتی، دکتر مینا تجلی، بابک طبری، علیرضا قصرالدشتی چکیده   PDF
مطالعه کاربرد کرایوسرجری برای قطع انگشت گاو فارسی دکتر قاسم رضائیان زاده، دکتر ابوتراب طباطبایی نائینی چکیده   PDF
پنجمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران و اولین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی Evaluation of the therapeutic effect of chloramphenicol spray in treatment of bovine digital dermatitis انگلیسی

Ghashghaii, A.

 

چکیده   PDF
Hematological study of cattle with Lameness انگلیسی

Khalafizadeh, J.

Meimandi Parizi, A.

چکیده   PDF

Clinical And Electrocardiographic Study Of Antibiotics

Administration Via Limb Vein

انگلیسی  

Tabatabaei Naeini, A.

Seyedi, A.

 

چکیده   PDF

Sole Ulcer Treatment Prognosis By Radiography In Dairy Cattle: Is It Possible

 

انگلیسی

Hashemi, M.

Nowrouzian, I.

Veshkini, A.

Azizi, S.

چکیده   PDF
Clinical Evaluation Of The Therapeutic Effect Of Dichlorophen Spray In Treatment Of Digital Dermatitis In Cattle انگلیسی  

Ghashghaii, A.

 

چکیده   PDF
Radiographic Feature Of Sole Ulcer In Dairy Cattle انگلیسی

Hashemi, M.

Veshkini, A.

Nowrouzian, I.

چکیده   PDF
ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران برنامه های کنترل لنگش در گله های شیری، ضرورت ها و روش ها فارسی دکتر احمدرضا محمدنیا کامل   PDF
مطالعه پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون گاوهای مبتلا به لنگش فارسی دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی، دکتر سعید نظیفی، دکتر مصطفی نوربخش چکیده   PDF
گزارش افزایش میزان ابتلا به درماتیت انگشتی همزمان با استفاده نادرست از نازل های آب پاش جهت مقابله با استرس گرما فارسی دکتر سروش محیط مافی، دکتر علیرضا شقایق چکیده   PDF
تغییرات عروق انگشتی در گاوهای شیری سالم و مبتلا به لامینیت فارسی دکتر سیف اله دهقانی، میر محمد صادقی چکیده   PDF
بررسی یافته های درمانگاهی لنگش با منشاء موضعی در گوسفندان منطقه سقز فارسی پیمان محمدزاده، علیرضا نجف پور استاز چکیده   PDF
مطالعه توصیفی کالبد شناختی سم بز به منظور دستیابی به الگوی رشد سم در این گونه جانوری فارسی سمانه آذرپژوه، دکتر محمود عربی، دکتر آلبرت عبدی، دکتر احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
فلجی دو طرفه عصب تیبیا در یک راس گاو و بهبودی آن پس از چهار ماه فارسی دکتر اردوان نوروزی اصل، احمد بهاری چکیده   PDF
مروری بر جراحات سم در گاوداری های منطقه شهرکرد فارسی هادی علی آبادی، مجتبی محمددوست، حسن نظری، مهدی حیاتی فر، دکتر جمشید کبیری، دکتر احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
ارزیابی فراوانی لنگش در گاوهای شیری مبتنی بر اسکورینگ حرکت گاو فارسی مجتبی محمددوست، هادی علی آبادی، حسن نظری،مهدی حیاتی فر، دکتر جمشید کبیری، دکتر احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
بررسی آناتومیک کندیل های انتهایی متاکارپ و متاتارس گوسفند فارسی مونا خواجه زاده، دکتر آلبرت عبدی، دکتر احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
بررسی کشتارگاهی ضایعات سم گاو در کشتارگاه نجف آباد فارسی مسعود غلامی، حسن نظری، محمد زمانی، دکتر جمشید کبیری، دکتر احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
مطالعه رادیومورفوپاتولوژیکی موراد حذفی گاوان مبتلا به لنگش در یکی از کشتارگاه های اطراف تهران-ایران فارسی محسن نوری، دکتر ایرج نوروزیان، علیرضا وجهی، سید حسین مرجانمهر، داوود فسخودی چکیده   PDF
مطالعه مورفولوژیک و رادیوگرافیک استخوان کنجدی پایینی در انگشت غیر سالم در گاو فارسی دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی، دکتر مینا تجلی، دکتر روح الله احسانی چکیده   PDF
مطالعه هیستوپاتولوژیک استخوان کنجدی پایینی و تاندون خم کننده عمقی در سم های غیر سالم در گاو فارسی دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی، دکتر عزیزالله خداکرم تفتی، دکتر رضا صحرائیان، علیرضا رعایت جهرمی چکیده   PDF
هفتمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران و دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی Anatomical study of ovine digital arteries by corrosion casting method انگلیسی Zamani M, Gholami M, Shadkhast M, Mohamadnia AR چکیده   PDF
Anatomic study of digital cushion in sheep انگلیسی Shadkhast M, Raissi P, Azarpazhooh S, Ghadiri S. چکیده   PDF
Lameness in sheep: frequency, risk factors and effect of season and management type انگلیسی Azizi S, Tehrani AA, Dalir Naghade B. چکیده   PDF
Effects of hoof trimming on locomotion score pattern in a dairy farm انگلیسی Gholami M, Khaghani A, Kazemi E, Emadpour D, Moradmand H, Asgharzadeh N, Mohamdnia AR. چکیده   PDF
Abattoir study of bovine claw lesions in Ardebil-Iran انگلیسی Madadzade T, Alayi R, Nouri M, madadzade P, Nowrouzian I. چکیده   PDF
Clinical field trial of topical application of prpvita combact hoof spray for individual treatment of papilomatous digital dermatitis in dairy cows انگلیسی Nouri M, Nowrouzian I, Karbalaei Seyed Javad SM, Shad H. چکیده   PDF
Evaluation of possible post parturient Elevation of locomotion score انگلیسی Khaghani A, Kazemi E, Emadpur H, Leilaeiun A, Asgharzade N, Mohamadnia AR چکیده   PDF
Histomorphologic study of ovine hoof انگلیسی Raeiszade K, Hashemifard P, Karimi I چکیده   PDF
A new remedy for treatment of sole Abscess in dairy cattle انگلیسی Rowshan Ghasrodashti A, Tabatabaei Naeini A, Nowroozi Asl A چکیده   PDF
Studing the pattern of lameness incidence according to season and lactation period in an industrial cattle farm in Iran انگلیسی Adibhashemi F, Rabieefar O, Bokaee S, Fazeli MH, Salavati M چکیده   PDF
Incidence of Sole Ulcer and white line disease in some dairy farms انگلیسی Mohamadnia AR چکیده   PDF
Association between digital disorders and reproduction indices in dairy cows; study on farm level انگلیسی Houshangi K, Nowrouzian I, Hovareshti P, Bolourchi M چکیده   PDF
هشتمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران الگوهای رشد و سایش سم گاوهای شیری و عوامل موثر بر آن فارسی دکتر احمدرضا محمدنیا     کامل  PDF
مقایسه بالینی اثرات درمانی سولکا هوف ژل با اسپری اکسی تتراسایکلین تجاری در درمان درماتیت انگشتی در گاو های شیری فارسی دکتر علی قشقایی چکیده   PDF
حمام پا دربرابر حمام پا

چالشی در مدیریت بهداشتی بر بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری

فارسی دکتر فهیمه زیبائی، دکتر ایرج نوروزیان، مهندس سید محمد کربلایی سید جواد، دکتر فاطمه کتولی چکیده   PDF
مطالعه بالینی و سبب شناسی کف نازک و عوارض ناشی از آن در سطح یک گله گاو شیری فارسی فاطمه کتولی، دکتر ایرج نوروزیان، دکتر فهیمه زیبایی، مهندس سید محمد کربلایی سید جواد، سونیا فروزانفر چکیده   PDF
ارتباط ضایعات لامینیت و یافته های آنژیوگرافی در انگشتان مبتلای گوسفند فارسی صیدی ن، دهقانی س، تجلی م چکیده   PDF
کارآزمایی بالینی- میدانی استفاده موضعی از  Provita Combat Hoof spray در درمان انفرادی درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری فارسی محسن نوری، ایرج نوروزیان، حسین شاد، سید محمد کربلایی سید جوادی چکیده   PDF
بررسی شیوع فصلی ضایعات سم در یک گاوداری نمونه صنعتی در شهرستان اسلام شهر فارسی حسام الدین حسین زاده، حمیدرضا مسلمی، داود حاج پور، غلامحسین رئوفی، سعید حیدرزاده، محمدجعفر رنجبران لودریچه چکیده   PDF
بررسی تاثیر لنگش بر درجه چاقی بدن (Body condition scoring) فارسی کیمیا رئیس زاده دهکردی، پریسا رئیسی دهکردی، دکتر احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
مقایسه پنج روش اخذ مایع ساینوویال از بورس سزامویید تحتانی در گاو فارسی دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی، دکتر سعید نظیفی، دکتر احمدرضا محمدنیا، دکتر موسی جاودانی چکیده   PDF
ضایعات غیر مرتبط با لامینیت در گوسفند و علل آن فارسی صیدی ن، دهقانی س، تجلی م چکیده   PDF
بررسی علل لنگش ناشی از بیماری های ناحیه سم در گاو میش های منطقه تبریز فارسی کامبیز ولیی، حمیدرضا فتاحیان، رحیم بهشتی چکیده   PDF
ارزیابی پاسخ درمانی جراحات درماتیت انگشتی یا پاپیلوماتوز به اسپری گروهی محلول لینکومایسین هیدروکلراید فارسی آرتیمس یحیایی، علیرضا نفیسی مظفر، دکتر فهیمه زیبایی، دکتر ایرج نوروزیان چکیده   PDF
مطالعه فراوانی لنگش در گله های شیری شهرستان مشهد و ارزیابی ارتباط آن با SCC فارسی زهرا قربانی، ناصر وجدی، عباس پرند، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
میزان استمرار اسکور حرکتی گاو پس از رخداد زخم کف سم در گاو فارسی سیده پریسا هاشمی فرد دهکردی، مرضیه مهدیزاده، سمانه آذرپژوه، کیمیا رئیس زاده، پریسا رئیسی دهکردی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
نهمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران و سومین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی Nutritional and environmental causes of laminitis in cattle انگلیسی Sarel Van Amstel کامل   PDF
Herd investigation of lameness in cattle انگلیسی A.R Mohamadnia, F Naderi, A khaghani کامل   PDF
Lameness detection using force plates and artificial intelligence انگلیسی S. Mokaram Ghotoorlar, S.M Ghamsari, I Nowrouzian, S. Mokaram Ghotoorlar, S. Shiry Ghidary چکیده   PDF
Evaluation of sole ulcer rate انگلیسی m. GHolami, A.F. Farajnejad, Z. Ghorbani, A.R Mohamadnia چکیده   PDF
Evaluation of white line disease cure rate انگلیسی A.H Farajnejad, M. GHolami, Sh. Khalilifard, E. Naderi, Z. Ghorbani, F. Akhavantaheri, A. R Mohamadnia چکیده   PDF
A study on serum bone specific alkaline phosphatase activity alteration in dairy cows with white line disease انگلیسی P. Raissi, A. Mohebbi, A. Mohamadnia, A. Jaafari Dehkordi, P. Hashemifard, K. raiiszadeh چکیده   PDF
A survey on incidence rate of lameness in dairy cows in Tehran province (2007-2008) انگلیسی H. Sharifi, R.Rasooli, M. Aghazamani چکیده   PDF
Effect of different housing system on hock lesion and evaluation the effect of parity and milk production on these lesions انگلیسی Z. Ghorbani, E. Naderi, M. gholami, A.A. Parand, K. Raeiszade Dehkordi, A. R Mohamadnia چکیده   PDF
“Coring” fin alternative technique for the treatment of deep digital sepsis in cows انگلیسی A.Nafissi Mozafar, A. Yahyaei, F.Zibaee, F. Katouli, S. M. Karbalaei seyed Javad, I. Nowrouzian چکیده   PDF
Distribution of different hoof lesions in different hoof trimming timings انگلیسی A.Nejati, Z. Ghorbani, M. Gholami, P. Raeisi, A.R. Mohamadnia. چکیده   PDF
Distribution of hoof lesions by sex, bread, management, and laminitis related or non related lesions in sheep in Shiraz area انگلیسی N. Seyedi, M. Tadjalli, S. Dehghani Nazhvani. چکیده   PDF
Effect of tail docking on breast health and cleanliness in dairy cattle انگلیسی Gh. Mohamadi Neamat Abad, F. Mahmoodi, A. Kheirollahi, M.H. Hazavei, M. Komori Panahe Yazdi, M. Salajeghe, S. Shahbazi. چکیده   PDF
Effects of formalin and copper sulfate on water content of the bovine hoof samples انگلیسی S. F. Jazaeri, K. Raeiszade Dehkordi, S. Ghasemi S, A.R. Mohamadnia. چکیده   PDF
Effects of formalin and copper sulfate on water content of the bovine hooves انگلیسی K. Raeiszade Dehkordi, P. Hashemifard, P. Raeisi, F. Jazayery, S. Ghasemi, A.R. Mohamadnia. چکیده   PDF
Evaluation of formaldehyde concentration in foot baths انگلیسی P. Hashemifard, A. Mohebbi, A. R. Mohammadnia, P. Raiesi, K. Raieszadeh. چکیده   PDF
Evaluation of serum bone specific alkaline phosphatase activity in dairy cows with sole ulcer انگلیسی P. Raissi, A. Mohebbi, A. mohammadnia, P. Hashemifard, K. Raiiszadeh, M. Gholami. چکیده   PDF
Interdigital phlegmon in dairy cows انگلیسی Sh. Khalilifard, A. H. Farajnejad, M. Gholami, E. Naderi, Z. Ghorbani, F. Akhavantaheri, A.R. Mohamadnia. چکیده   PDF
“Lameness and changes in blood cells: changes in blood leukocytes of cows lame compared to healthy cows” انگلیسی H. khalesi, H. sahebalzamani, M. Mohammad Hosseinpoor چکیده   PDF
Morpho-pathological study of white line zone injuries on solar surface of digit in dairy cattle انگلیسی S.E. Mansouri, I. Nowrouzian, S. M. Karbalaei Seyed Javad, F. Zibaee, F. Katoli چکیده   PDF
Morphometric and radiographic study of proximal sesamoid bones in digits of camels انگلیسی M. Tadjalli, A. H. Meimandi Parizi, N. Javan چکیده   PDF
Case report: report of congenital syndactyly (mulefoot) in cattle انگلیسی M. Yadegari, A. Ansari, E. Vahed, S. Tavakol, M.S. Ashtari چکیده   PDF
Fluid analysis of distal sesamoid bursa and distal interphalangeal joint in fresh normal cadaver foot and comparison with normal alive in cattle انگلیسی A H. Meimandi-Parizi, M. Javdani Gandomani, S. Nazifi چکیده   PDF
The effects of dietary Biotin supplementation on heel horn erosion in dairy cows انگلیسی Z. Rahimi, I. Nowrouzian, F.Zibaee, F. Katouli, S. M. Karbalaei Seyed Javad چکیده   PDF
The effect of Lameness on Husbandry records in very large scale dairy farms of Khorasan Razavi province- Iran انگلیسی H. Hejazi Nooqabi, F. Adibhashemi, H. Moslemi چکیده   PDF
Treatment response of using wooden block along with various antimicrobials in sole lesions of dairy cows انگلیسی R. Vajdi Hokmabad, K. khosravi, R. Jabraili, A. Davasaze Tabrizi, M. Tadayyon, A. Asghari چکیده   PDF
Use, abuse and misuse of orthopedic wooden blocks in lame cattle انگلیسی M. Nouri, I. Nowrouzian چکیده   PDF
دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران بهره گیری از تخته سم در درمان جراحت بافت شاخی سم گاو فارسی احمدرضا محمدنیا، مسعود غلامی، زهرا قربانی چکیده   PDF
بررسی میزان شیوع لنگش در تعدادی از گله های گاو شیری در استان کرمانشاه (تابستان ۱۳۹۰) فارسی علی قشقایی، موسی جاودانی چکیده   PDF
جستجوی ژنومی تریپونماهای عامل درماتیت انگشتی در جراحات زخم کف سم گاو شیری فارسی زهرا قربانی، مسعود غلامی، احمدرضا محمدنیا، ایرج کریمی، محمدرضا محزونیه، فاطمه یکتنه چکیده   PDF
ارزیابی میزان پایایی اسکورهای بالای حرکتی در گله های شیری فارسی شهرزاد شفیق، امین خاقانی، فائزه علیپور، ارسلان کلامی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
مقایسه قابلیت شناسایی گاوهای لنگ بین دو سیستم اسکورینگ حرکتی و ارجاع گاو توسط مشاهده مستقیم فارسی امین خاقانی، زینب آقاجری، مسعود غلامی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
ارزیابی زخم کف سم گاو به عنوان ریسک فاکتور ابتلا به این عارضه در شکم های بعدی زایمان فارسی فائزه علی پور، شهرزاد شفیق، ارسلان کلامی، مسعود غلامی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
ارزیابی میزان هم زمانی جراحات ناحیه ۴ با جراحات سایر نواحی کف سم گاو فارسی مسعود غلامی، زهرا قربانی، امین خاقانی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
بررسی تاثیر جراحات غیرعفونی و عفونی سم بر روی نرخ حذف در گاو شیری فارسی زهرا قربانی، مسعود غلامی، امین خاقانی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
بررسی ارتباط میان اسکور حرکتی ۵ نقطه ای (اسپریچر) و اسکور بدنی در گله های گاو شیری فارسی پروشات افلاکی سورشجانی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
بررسی پراکندگی ضایعات در مناطق مختلف سم، در گاوهای با اسکور بالای حرکتی فارسی مسعود رضایی اوغازی، ارسلان کلامی، امیر نجاتی، مرتضی حسن آبادی، مسعود غلامی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
ارزیابی میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز استخوانی در گاوهای شیری مبتلا به زخم کف سم فارسی پریسا رییسی دهکردی، عبدالناصر محبی، احمدرضا محمدنیا، کیمیا رئیس زاده دهکردی، پریسا هاشمی فرد دهکردی چکیده   PDF
ارزیابی ورم پستان به عنوان ریسک فاکتور ابتلا به جراحات بافت شاخی سم گاو فارسی زهرا هاجری، حمیده زینلی، مونا خواجه زاده، ساناز ابانی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
بررسی فراوانی رخداد زخم کف سم در انگشتان مختلف گاو فارسی روجا ابراهیمی، نفیسه کیوانی زاد، مسعود غلامی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
ارزیابی میزان اسکور حرکتی گاوهای لنگ در طول یک دوره ۶ ماهه فارسی نفیسه کیوانی راد، شهرزاد شفیق، روجا ابراهیمی، امین خاقانی، احمدرضا محمدنیا چکیده   PDF
بررسی میزان شیوع انواع عوارض انگشتی و ارتباط آن با شاخص های تولیدمثلی در گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی فارسی فرج الله ادیب هاشمی، مجید محمد صادق، حجت حجازی نوقابی، حسین رفیع زاده چکیده   PDF
یازدهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران و چهارمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی Evaluation of Hoof Lesions Resulted in Lameness on Culling Rate in Dairy Cows in Shahrekord Area انگلیسی Fahimeh Mohammadi

Mohamad Azizzadeh

Ahmadreza Mohamadnia

چکیده   PDF
Sole Ulcer as a Sign of Sub-acute Rumen Acidosis in a Simmental Dairy Herd Cows انگلیسی Saeed Azizi, Ehsan Anasori

 

چکیده   PDF
The Effect of Mycobacterium Avium Paratuberclusis Infection on Digital Diseases Occurrence in Dairy Herds انگلیسی Komeil Mashayekhi

Hesamoddin Seifi

Ahmadreza Mohammadnia

چکیده   PDF
Lameness and Comfort in Dairy Cows: A Preliminary Study on Any Possible Correlation

 

انگلیسی Massoud Rezaee

Minoo Jafarzade

Mojtaba mohammaddust

Mohammad Azizzadeh

Ahmadreza Mohamadnia

چکیده   PDF
Study of Hoof Lesions can Lead to Lameness Charolias Cow Breed in a Livestock in the Azerbaijan انگلیسی Kambiz Valiei, Rahim Beheshti چکیده   PDF
Claw Lesions following FMD in a Dairy Herd انگلیسی Amin Khaghani Borujeni

Zeinab Aghajari

Ahmadreza Mohamadnia

چکیده   PDF
Evaluation the Distribution of Injuries in Different Bovine White Line Zones انگلیسی Hamideh Zeynali

Negar Karimi

Mojtaba Mohamaddust

Ahmadreza Mohamadnia

چکیده   PDF
Comparison of the Host Immune Response to the Footrot Pathogenic Bacteria in Different

Genotypes of Katahdin Sheep

انگلیسی Samaneh Azarpajouh چکیده   PDF
Epidemiological Study of Lameness Incidence in a Dairy Herd in Isfahan انگلیسی Amirhosein Farajnejhad

Shima Khalilifard

چکیده   PDF
Roles of Minerals in the Bovine Claw انگلیسی Arya Badiei کامل   PDF
دوازدهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران مروری بر شاخص های آسایش گاو و عوامل موثر بر آن ها در گله های شیری فارسی علی قشقایی کامل   PDF
مطالعه تغییرات رادیوگرافی استخوان ها و مفاصل ناحیه انگشتان در گاوهای دارای لنگش فارسی شبیر جهانگیری، رسول رحیم زاده، کوثر پرتواندازان پور چکیده   PDF
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین همایش منطقه ای آسایش و لنگش گاو شیری

 

The 1st Regional Conference on Cow Comfort and Lameness

 

Effects of heat stress on milk production, fertility and health of dairy cows in Tehran province,IRAN انگلیسی A. Badiei , A Baniasadi, M Sami, A Hamidi کامل   PDF
The comparison of hoof dry content in different parities, seasons and stage of lactation انگلیسی Arya Badiei, Amir Abbas Mohieddini, Mehrdad Sami چکیده   PDF
Digital Dermatitis: Successful Management انگلیسی Arturo Gomez کامل   PDF
Modern Hoof Care Management انگلیسی Arturo Gomez کامل   PDF
Development of claw horn lesions- How do they start and where do they end up? انگلیسی Richard Laven کامل   PDF
Managing the transition from pasture to housingthe New Zealand experience انگلیسی Richard Laven کامل   PDF
Lameness Monitoring, Use of Locomotion Scoring انگلیسی Ahmadreza Mohamadnia کامل   PDF
Bio – Surveillance and Biosecurity: A Promising action to stop the incidence of Digital Dermatitis in dairy Cows انگلیسی Iradj Nowrouzian کامل   PDF
Cow handling and its importance in preventing lameness انگلیسی Shahab Ranjbar چکیده   PDF
Digital Dermatitis: New Ideas on an Old Disease انگلیسی Jan Shearer, Paul Plummer, Adam Krull کامل   PDF
Treatment of Claw Lesions: Necessary or Not انگلیسی Jan Shearer, Paul Plummer, Jennifer Schleining کامل   PDF
Benchmarking lameness and skin injuries: Engaging producers and improving practice انگلیسی Marina A. G. von Keyserlingk and Daniel. M. Weary کامل   PDF
Sickness behavior in lactating dairy cows انگلیسی Marina A. G. von Keyserlingk and Daniel. M. Weary کامل   PDF
Scientific assessment of cow comfort انگلیسی Daniel M. Weary & Marina A.G. von Keyserlingk کامل   PDF
Identifying and preventing pain and suffering in dairy cattle انگلیسی Daniel M. Weary & Marina A.G. von Keyserlingk کامل   PDF
Lameness and pain in dairy cows: does it hurt and does it matter? انگلیسی Helen R Whay کامل   PDF
Reducing lameness in dairy cows: Working with farmers to manage lameness انگلیسی Helen R Whay کامل   PDF
Limb health in rural conditions انگلیسی Ashkan Farrokhi, Azizollah Nouri چکیده   PDF
Study on annual and seasonal

lameness prevalence in dairy cattle herds of Kermanshah province: the first comprehensive study

انگلیسی Ali Ghashghaii, Vahid Ghasemabadi,

Musa Javdani

چکیده   PDF
Solar horn hardness in different digital zones of the cows انگلیسی Amin Khaghani, Shabnaz Mokhtarnazif,

Ahmadreza Mohamadnia

چکیده   PDF
Evaluation of the culling rate in

cows with interdigital necrobacillosis

انگلیسی Mojtaba Mohamaddoust,

Marzieh Faezi,

Darya Fazel,

Majid Jaididi,

Ahmadreza Mohamadnia

چکیده   PDF
Sole ulcer occurrence cure rate in a dairy herd انگلیسی Fahimeh Mohamadi,

Hamideh Zeinali,

Shahrzad Farahbodfard,

Ahmadreza Mohamadnia

چکیده   PDF
Evaluation of mastitis as a cause of lameness and digital lesions in dairy cows انگلیسی Negin Motamedi,

Babak Khoramian,

Mohamad Azizzadeh,

Ahmadreza Mohamadnia

چکیده   PDF
Incidence of hoof lesions in dairy

farms in Iran

انگلیسی Pouria Nadi,

Mohamad Azizzadeh,

Ahmadreza Mohamadnia

چکیده   PDF
Toe ulcer incidence and cure rate in a dairy herd انگلیسی Amir Nejati,

Iman Ebrahimi,

Majid Jadidi,

Ahmadreza Mohamadnia

چکیده   PDF
Using metabolic profile test as a

predictor of lameness indices and

hoof lesions in dairy cows

انگلیسی Mohamad Riahi,

Ahmadreza Mohamadnia,

Mehrdad Mohri,

Hesamodin Seifi

چکیده   PDF
Longitudinal observation of hoof

lesions causing lameness at herd

level

انگلیسی Hossein Taiyari,

Hossein Shad

چکیده   PDF
Chroumium methionin can affect

comfort and feeding behaviour of

growing beef steers

انگلیسی Mojtaba Yari, Mohsen Baharifar,

Mojtaba Baharifar, Alireza Alizadeh. Masuleh, Pejman Ajilchi, Ehsan Parand

چکیده   PDF
Body condition score, is it a risk

factor for lameness?

انگلیسی Vahid Zojaji, Mohamadrahim Rahimi, Ahmadreza Mohamadnia چکیده   PDF

ارسال دیدگاه