ثبت اطلاعات بدون تردید یکی از اصلی ترین ارکان برنامه های مراقب از سم در گله های شیری است. با وجود سیستم های ثبت اطلاعات مدون و کارآمد می توان نسبت به شناخت تغییرات در گله به موقع مطلع شد و به موقع نیز وارد عمل گردید. ثبت اطلاعات خود نیازمند یک برنامه مدون در انجام امور مراقبت از سم در باکس سم چینی است. در این برنامه سم­چینی گاوها باید بر اساس برنامه­ی مشخصی انجام ­شود. در ذیل برنامه انجام شده توسط یکی از گروه های مراقبت از سم مرور می گردد. این برنامه شامل چندین مرحله مراجعه گاو به باکس سم­چینی در طول یک دوره­ی شیرواری است:

  • گاوهایی که ۱۲۰-۱۰۰ روز از زایمان آن­ها گذشته است.

  • گاوهایی که در موعد خشکی قرار دارند.

  • گاوهای عقب مانده تولیدمثلی (گاوهایی که روز شیردهی بالای ۳۵۰ دارند و آبستنی آن­ها کم­تر از ۵ ماه دارند).

  • گاوهایی که در برنامه­ی اسکوردهی حرکتی اسکور ۴ یا ۵ (بر اساس سیستم اسکورینگ ۵ نقطه ای اسپرچر) گرفته­اند.

  • گاوهای ارجاعی (گاوهایی که توسط بیماریاب گله به هردلیلی به باکس سم چینی ارجاع داده می­شوند).

  • بازدید گاوهای لنگ

اطلاعات مربوط به سم­چینی و درمان باید به طور روزانه در فرم­های مشخصی ثبت شود (نمونه فرم در پیوست موجود است). در این فرم علت ارجاع به باکس (به عنوان مثال روز ۱۰۰ شیردهی یا اسکور ۴ یا ۵) و در صورت وجود لنگش  اطلاعات مربوط به ناحیه درگیر و اقدامات درمانی (مانند تخته گذاری یا بانداژ) ثبت می شود. برای این کار نیاز است با نواحی مختلف سم آشنایی داشته باشیم. در فرم ثبت اطلاعات ۱۴ ناحیه در نظر گرفته شده است که نواحی ۱ تا ۱۳ مربوط به جراحات سم و ناحیه­ی ۱۴ مربوط به جراحات غیر از سم است مثلا تورم مفصل خرگوشی. شکل زیر نواحی مختلف سم را نشان می­دهد، لازم به ذکر است که در این روش ۲ ناحیه ۱۳ و ۱۴ به نواحی دوازده گانه استاندارد لیورپول اضافه شده است، ناحیه ۱۳ به هرگونه جراحات در نواحی بالایی انگشتی اشاره داردو ناحیه ۱۴ به جراحات انگشتی در فضای بین انگشتی در سطح پشتی انگشت اشاره دارد.

 دریافت فایل PDF

ارسال دیدگاه