صفحه اصلی


آخرین مطالب

همراهان و همکاران ارجمند

 

بارگذاری اطلاعات در قسمت های مختلف سایت آغاز شده است. به روز آوری هر چه بیشتر این اطلاعات نیازمند همکاری شما بزرگان و ارسال مطالب برای قرار گیری در سایت است. ذکر چند نکته در زمینه اطلاعات بکار گرفته شده خالی از لطف نیست:

 

  • تمامی مطالب باید حاوی منبع قابل ارجاع باشد

  • قرار گیری مطالب فقط نقل از منبع مورد نظر بوده و دلیل بر رد یا قبول مطلب از سوی گروه نیست

  • در هر مورد خاص ممکن است تعداد نه چندان کمی مقاله وجود داشته باشد، بنابراین وجود یک مطلب در یک قسمت دلیل به اشباع قسمت نبوده و می تواند مطالب دیگری نیز به آن اضافه شود

  • مطالب ارسالی باید با فرمت های قابل ویرایش برای ما ارسا ل گردد تا پس از یکسان سازی شکلی در سایت قرار گیرد

  • نقل مطالب با ذکر منبع از این پایگاه آزاد بوده و قسمتی یا تمامی مطالب قابل نقل است

خبرنامه گروه علمی لنگش نشخوارکنندگان


تصاویر اتفاقی از جراحات انگشتی